Videnskabelig undersøgelse

Videnskabelig undersøgelse - hvad betyder det?

ADHD-foreningen har i samarbejde med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fået støtte af TrygFonden til et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos. Formålet er at måle effekten af træningsforløbet på familiens trivsel og barnets adfærd.

Familier der får en plads på kurset indgår automatisk i den videnskabelige effektmåling.

Undersøgelsen gennemføres som et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der blandt deltagerne trækkes lod om pladserne på to træningsforløb – Hold 1 med start midt i januar og Hold 2 med start sidst i august. Ansøgerne kan derfor ikke selv vælge eller ønske, hvilket hold de gerne vil deltage på, og det er derfor en forudsætning for at ansøge, at I kan og vil deltage, uanset hvilket hold, I kommer på.

For at ansøge skal I ligeledes være indstillede på at besvare fire elektroniske spørgeskemaer (i november 2013, april 2014, august 2014 og januar 2015) omkring jeres families trivsel og barnets adfærd. Besvarelserne skal bruges til at måle kursets effekt og videreudvikle programmet.

Søg på kik.sfi.dk