Hvem er det for

Forældretræningsforløbet Kærlighed i Kaos er for jer, der har et barn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder på ca. 3-9 år, og som føler, at I har brug for og lyst til at blive klogere på, hvordan I håndterer jeres barn.

Kærlighed i Kaos er et gruppeforløb for 6-7 par (ægtefæller, samlevende eller andet), som mødes en hverdagsaften om ugen i 12 uger, sammen med to kursusledere. I skal begge have lyst til at deltage aktivt og komme alle 12 gange, og I skal være parate til at arbejde med jeres forældrerolle. I må ikke have et misbrug eller helbredsmæssige problemer, som kan forstyrre fremmødet.

Kurset udbydes gratis i 2014.

Hvad hvis jeg er enlig?

Er du ene forælder, kan du ansøge om deltagelse på kurset sammen med en anden nærtstående voksen, fx din nye kæreste/ægtefælle, din eksmand/ekskone, din mor/far, din søster/bror, din ven/veninde el. lign. Vedkommende skal være involveret i barnets opvækst og være indforstået med at deltage aktivt på kurset.

Søg på kik.sfi.dk